Forumregler

Dessa regler har ställts upp för att klargöra forumanvändarnas ansvar här hos MODELLTÅG. De måste följas av alla för att forumet ska bli en trevlig och givande plats för alla att vistas på.

 1. Forumregler

  1. Allmänna regler

   §1 - modelltag.se är ett fristående forum för diskussioner om modelltåg och relaterade ämnen. Forumet drivs av en ledningsgrupp som sköter drift, moderering och underhåll av forumet. Allt arbete sker ideellt.

   §2 - Deltagande i forumet kräver registrering. Forumet är fritt att läsa men för att skriva krävs registrering.

   §3 - Endast en (1) registrering är tillåten per deltagare. Undantag gäller Handlare. Se §14-16 nedan. #
  2. Uppträdande i forumet

   §4 - Varje deltagare är ansvarig för sina egna inlägg. Deltagare kan redigera sina inlägg i efterhand för att rätta till stavfel och små misstag. Det hör till god nätetikett att låta skrivet stå kvar, så undvik stora ändringar. Vårdslös redigering är inte tillåten.

   §5 - Information som kan anses känslig får inte lämnas ut i forumet. Detta inkluderar bland annat namn, adress och telefonnummer för medlem som själv valt att inte ha detta synligt, eller dito till 3:e person. Använd personlig kontakt exempelvis via E-post eller PM för att kommunicera känslig information.

   §6 - Angrepp på person eller någons inriktning inom hobbyn är inte tillåten. Provokationer i syfte att förlöjliga andra skribenter och inlägg eller att försöka få pågående debatt att spåra ur är heller inte tillåtet. Trådar och inlägg av båda slag kommer att modereras. Avgörandet om vad som är över gränsen är helt upp till moderatorerna.

   §7 - Tänk på att hålla en god ton i forumet och att ironi och sarkasm lätt missförstås i skriftlig form. Det är självklart tillåtet att uttrycka kritik till det som andra skriver, men gör det då på ett konstruktivt och trevligt sätt.

   §8 - Inlägg utanför angivet ämnesområde flyttas eller raderas.

   §9 - Vilseledande eller falsk information kommer att modereras eller raderas.

   §10 - Det är inte tillåtet att posta mail eller personliga meddelanden avsedda för privat korrespondans i forumet, utan samtycke från alla parter. Varken i helhet eller i kortare utdrag.

   §11 - Kritik mot och missnöje över leveranser och service från handlare eller liknande kan självklart ventileras på forumet om så är befogat! Se §12 för undantag. Tips, frågor och funderingar angående produkter från tillverkare är naturligtvis tillåtna att posta i forumet.

   §12 - Om någon deltagare har kritisk information om någon handlare eller liknande som bedöms vara av allmänt intresse så kan denna kritik framföras sakligt utan personangrepp. Avgörandet om vad som är över gränsen är helt upp till moderatorerna.

   §13 - Det är inte tillåtet att infoga bilder eller texter i forumet som skyddas av upphovsrätten. Undantag gäller bilder som redan finns publicerade öppet på internet. Dessa får postat på forumet om källa anges.

   Handlare

   Med Handlare avses privatperson eller företag som agerar med kommersiellt intresse på forumet.

   §14 - Som handlare får man rätt att lägga in nyhetsnotiser i avdelningen Kommersiell. Endast de som är registrerade som handlare i forumet äger tillgång att skapa trådar i denna avdelning.

   §15 - Förutom att posta nyhetsnotiser under Kommersiell kan handlare även besvara frågor i forumet som rör deras verksamhet. För övriga skriverier i forumet uppmanas att använda ett annat privat medlemskonto.

   §16 - För att uppnå handlarstatus på forumet skickar man en förfrågan till forumets Administratör via mail. Följande information måste inkluderas:
   • Användarnamn. Som namn MÅSTE företagsnamnet användas, eller lämplig förkortning om det är för långt. För privatperson där namn på verksamheten saknas MÅSTE för- och efternamn användas istället.
   • Giltig E-post.
   #
  3. Regelbrott

   §17 - Medlem som bryter mot forumreglerna blir först varnad via PM. Om regelbrott sker även efter att varning utfärdats blir medlemmen avstängd under två månader. Medlemmen får själv efter två månader kontakta forumgruppen och be om nytt tillträde till forumet. Har medlemmen tidigare varit avstängd kan medlemmen stängas av på obestämd tid.

   §18 - Forumets ledningsgrupp förbehålls rätten till att fritt ändra i dessa regler. Om ändringar görs så kommer dessa att publiceras i forumet så att alla får en chans att ta del av de ändrade reglerna.
   Regelbrott

   §17 - Medlem som bryter mot forumreglerna blir först varnad via PM. Om regelbrott sker även efter att varning utfärdats blir medlemmen avstängd under två månader. Medlemmen får själv efter två månader kontakta forumgruppen och be om nytt tillträde till forumet. Har medlemmen tidigare varit avstängd kan medlemmen stängas av på obestämd tid.

   §18 - Forumets ledningsgrupp förbehålls rätten till att fritt ändra i dessa regler. Om ändringar görs så kommer dessa att publiceras i forumet så att alla får en chans att ta del av de ändrade reglerna. #
 2. Integritetspolicy

  1. modelltag.se har uppdaterat sin integritetspolicy. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och vi har därför uppdaterat vår integritetspolicy för att öka transparensen om hur vi behandlar dina personuppgifter samt ge tydligare information om dina rättigheter:

   1. Allmänt
   Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur modelltag.se samlar in , lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

   1. Integritetspolicyn gäller den behandling av personuppgifter som genomförs så länge du innehar ett konto på modelltag.se.

   2. När behandlar vi dina personuppgifter
   2.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, vara delaktig i diskussioner på forumet måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

   2.2 modelltag.se samlar in och behandlar personuppgifter om dig när så länge du har ett konto på modelltag.se. Informationen som samlas in från dig krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Under tiden du har ett konto på modelltag.se samlar vi in uppgifter sp som hur du interagerar med vår webbplats.

   3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
   De personuppgifter som modelltag.se samlar in och behandlar är:
   • Antal inlägg
   • E-post
   • Ålder
   • Stad/land
   • Namn
   • Registreringsdatum
   • Senast aktiv: tis 3 okt 2019, 10:57:24
   • IP-adress och information om din användning av modelltag.se
   4. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
   modelltag.se behandlar dina personuppgifter för flera olika ändamål. I huvudsak behandlar vi dina personuppgifter för följande syften:
   * Administrera kontoinnehavet
   * Ge dig möjlighet att använda kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, deltaga i diskussioner, skicka privata meddelanden etc

   5. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
   5.1 Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet

   5.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kontoinnehavare. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter såsom din interaktion med modelltag.se samt ditt deltagande i diskussioner.

   6 Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
   6.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. modelltag.se kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

   6.2 modelltag.se sparar uppgifter för kontoinnehavare så länge kontoinnehavaren väljer att inte avsluta sitt konto.

   6.3 För besökare utan konto sparas uppgifter i upp till 12 månader. Efter att ett konto är avslutat kan inlägg i forumet kvarstå men utan den personliga informationen.

   7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

   7.1 modelltag.se kommer ej att lämna ut dina uppgifter till tredje part

   7.2 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av modelltag.se om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

   8. modelltag.se har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vi kommer med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar och om du inte godtar ändringarna har du rätt att avsluta ditt konto. Du avslutar kontot genom att kontakta oss eller genom att avsluta kontot via "Mina sidor".

   9. Dina rättigheter
   9.1 modelltag.se ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

   9.2 modelltag.se kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

   9.3 Du har rätt att begära:

   9.3.1 Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.

   9.3.2 Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

   9.3.3 Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. #